Novosti

 • Zakoračimo zajedno u prostore promjene! – usklađivanje privatnog i poslovnog života

  Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i partneri/ce održali su 29.4.2021. godine, uoči Međunarodnog praznika rada, online predstavljanje projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“, s osvrtom na trenutno stanje glede mogućnosti i prepreka pri usklađivanju privatnog i poslovnog

  Continue reading
 • Boravak u zajednici

  U Tenji, na adresi Svete Ane b.b., otvoren je boravak u zajednici. Boravak je otvoren u sklopu aktivnosti projekta Razvoj mreže usluga za život u zajednici. Projekt je ugovoren temeljem poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1 (UP.02.2.2.06), financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda (OPULJP 2014.-2020.). Više

  Continue reading
 • Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene

  Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada Ženska udruga “IZVOR” jedna je od partnerica na projektu čiji je cilj istražiti potrebe žena i muškaraca u radno-produktivnoj dobi i mladih te analizirale i predložile javne politike za bolje usklađivanje privatnog i poslovnog života. projekt

  Continue reading
 • Osnove rada na računalu

  Tijekom travnja i svibnja 2021. provodit će se edukacija OSNOVE RADA NA RAČUNALU u prostorijama Ženske udruge „IZVOR“ u Tenji u trajanju od 6 tjedana. Cilj edukacije je osposobiti polaznike/ce za siguran rad na računalu u Windows okruženju, a posebno za korištenje društvenih medija i aplikacija za komunikaciju na daljinu

  Continue reading
 • PODRŠKA ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI

  Vrijeme provedbe: 01. prosinca 2019. – 30. studenog 2020. / 01. prosinca 2020. – 31. studenog 2021. Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku O projektu: Projekt je usmjeren na pružanje usluga savjetovališta žrtvama nasilja u obitelji, osnaživanje, jačanje kapaciteta pružatelja, podizanje razine svijesti o potrebi učinkovite zaštite

  Continue reading
Sve novosti