Edukacija “Jačanje kapaciteta pružatelja usluga u području rada savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji”

Edukacija je provedena 16. listopada, u konferencijskoj sali Hotela Osijek, između 9.00 i 12.00 sati.

Dana 16. listopada provedena je edukacija s ciljem jačanja kapaciteta osoba koje rade s osobama izloženima nasilju, uključujući nasilje u obitelji. Zbog osiguranja provedbe mjera zaštite i fizičke distance, broj fizički prisutnih sudionika/ca bio je ograničen na 30 osoba. Ukupno je sudjelovalo 193 sudionika/ca, njih 29 fizički prisutnih u dvorani te 164 putem Zoom-a. Sudjelovali su većinom socijalni radnici, psiholozi i ostali pomagači, posebno iz organizacija civilnog društva.

Program edukacije sadržavao je teoretske cjeline – “Ispitivanje kapaciteta pružatelja usluga i uloga mentalnog zdravlja pomagača“; “Mentalno zdravlje i otpornost, odnosno kako povećati fleksibilnost energiju i uključenost unatoč izazovima“; te “Razvijanje otpornosti pomagača, odnosno postizanje otpornog atribucijskog stila i pune svjesnosti“.

Izvoditeljica edukacija bila je dr. sc. Silvija Ručević, izvanredna profesorica pri Odsjeku za psihologiju u Osijeku, dugogodišnja vanjska suradnica Udruge na projektima vezanim uz nasilje prema ženama i u obitelji, nasilje među djecom te voditeljica Grupe za psihosocijalnu pomoć i podršku unutar projekta.

Teorijsko izlaganje unutar tematskih cjelina bilo je praćeno različitim praktičnim aktivnostima, u svrhu postizanja boljeg razumijevanja sudionika/ca. U aktivnostima su sudjelovali i fizički prisutni i sudionici/e putem aplikacije Zoom, te je svaka tematska cjelina bila praćena i vođenom diskusijom.

Edukacija je i medijski popraćena.

Provedbu edukacije financijski je podržalo MInistarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kroz projekt Podrška žrtvama nasilja u obitelji.

Comments are closed.