Održano predstavljanje rezultata provedbe projekta i javna rasprava o utjecaju Programa zapošljavanja žena – Zaželi na ekonomsko osnaživanje i položaj žena na tržištu rada

Na Međunarodni dan starijih osoba, 01. listopada 2020., U Osijeku je održano javno događanje s ciljem razmijene iskustava u provedbi projekata iz Poziva Zaželi – Program zapošljavanja žena te raspravi o učincima programa na ekonomsko osnaživanje i položaj žena na tržištu rada.

Iskustva su podijelili predstavnici organizacija civilnog društva i JLPRS koja provode projekte iz Poziva Zaželi, kao i predstavnici/ce institucija koje sudjeluju kao partneri i suradnici. Žene koje su pružale usluge posljednje dvije godine prenijele su i svoja iskustva.

Ženska udruga “IZVOR” pružala je usluge pomoći u kući i podrške u mobilnosti na području Grada Osijeka (Osijek, Tenja i Sarvaš). Pokazalo se da je potreba za ovim uslugama puno veća od postojećih kapaciteta. Zabrinjavajuće je da se ta potreba pokušava zadovoljiti povećanjem opsega rada zaposlenim ženama, a time se smanjuje cijena rada.

Prisutni su iznijeli svoja pozitivna iskustva kao i poteškoće s kojima su se susretali. Osvrti sudionika/ca išli su u smjeru povećanja cijene rade koja je u ovom slučaju minimalna dok je istovremeno fizički i emotivno zahtijevan rad namijenjen najugroženijoj skupini – višestruko marginaliziranih žena.

Ostali zaključci i preporuke usmjereni su poboljšanju kako standarda pružanja socijalnih usluga tako i statusa žena na tržištu rada.

Comments are closed.