Pružanje usluga otpočinje 01. 10. 2019. i trajat će 24 mjeseca, do 30.09.2021.

Pomoć i podrška se sastoje od:

● obavljanja kućanskih poslova u domu i na dvoru korisnika/ce: nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje prostora stanovanja, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština, a prema mogućnostima i dogovoru s radnicom pomoć se može odnositi i na poslove u vrtu i pripremi zimice, donošenju ogrijeva  u kuću, čišćenju snijega radi prohodnosti puta i sl.,

● posebnih aktivnosti podrške u mobilnosti i prijevozu (pratnja do liječnika, drugih službi i pružatelja usluga radi ostvarivanja određenih prava i rješavanja drugih životnih pitanja) i posredovanja u dostupnosti besplatne pravne pomoći (usmjereno prema pravnom savjetovalištu Udruge) i uključivanja.

Tko može biti korisnik/ca pomoći i podrške

● Osobe starije životne dobi (iznad 65 godina), posebno one koje žive u jednočlanom i dvočlanom kućanstvu bez i/ili s nedovoljno vlastitih prihoda za život

● Osobe koje nisu u mogućnosti samostalno privređivati za život i potrebna im je pomoć u realizaciji osnovnih životnih potreba (npr. osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl., neovisno o životnoj dobi).

Kako se prijaviti?

Prijaviti se može pozivom na telefon 031 290 433 radnim danom u vremenu od 09 do 14 sati ili slanjem ispunjenog obrasca na adresu ili mail udruge.

Poziv na prijavu je otvorenog karaktera i komisija za izbor korisnika/ca usluga pomoći i podrške predložit će rang listu prema kojoj će za prvih 36 kandidata/kinja usluge otpočeti s 01. 10 2019. godine, ostali će biti na rezervnoj listi.   

Prednost kod izbora korisnika/ca imati će osobe koje nemaju mogućnost da navedene usluge osiguraju vlastitim sredstvima ili uz pomoć obveznika uzdržavanja, nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, odnosno da im takva usluga nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora.

U dogovoru s korisnikom/com Udruga kao pružatelj usluga pomoći u kući koristi opremu i pomagala korisnika. Potrošni materijal i sredstva za čišćenje nabavlja se iz sredstava projekta.

Navedene usluge se ne plaćaju, osigurana su i sredstva za osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike i održavanje stambenog prostora. Program je u cijelosti besplatan za korisnike i provodi se u okviru projekta “Podrška socijalnoj koheziji” financiran putem  Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 20120. (ESF OP ULJP2014.-2020.) i poziva ZAŽELI – program zapošljavanja žena.