Tečaj engleskog jezika za odrasle osobe

Ženska udruga “IZVOR” kontinuirano provodi tečaj engleskog jezika od 2013. godine. Tečaj je za sve polaznike/ce u potpunosti besplatan budući se financira putem projekata.

Tečaj namijenjen osobama koje su u riziku od socijalne isključenosti provodi se putem projekta Mreža usluga za život u zajednici financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Više o ostalim aktivnostima projekta ovdje. Prema uvjetima projekta, prednost pri izboru polaznika/ca imaju pripadnici/ce marginaliziranih skupina navedenih na prijavnom obrascu te molimo da isto označite prilikom prijave.

Prijaviti se možete putem online obrasca na poveznici: ONLINE PRIJAVA. Također, prijavni obrazac u Word-u možete preuzeti putem poveznice: PRIJAVNICA. Te ga ispunjenog proslijediti na email udruge zenska.udruga.izvor@gmail.com ili na adresu V. Mačeka 20, 31207 Tenja.

Tečaj engleskog jezika je organiziran prema stupnjevima CEFR (Europski referentni okvir za jezike) i održava se u poslijepodnevnim satima, jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. Planirani početak provedbe je krajem rujna, a tečaj će se provoditi jednom tjednu u trajanju od 2 školska sata u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku koja ustupa prostor. Grupe se organiziraju prema stupnjevima znanja koji se odabiru prilikom prijave, a ovisno o interesu. Tečaj provodi profesorica engleskog jezika zaposlena u udruzi.

Molimo sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 10. rujna 2021. budući je broj mjesta ograničen.

Dodatne informacije na telefon 031 290 433 svakim radnim danom od 12 do 14 sati.

STUPNJEVI CEFR

A1  (beginner – pripremni stupanj): Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.

A2 (elementary-temeljni stupanj): Može razumjeti izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu, okolinu, posao). Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svojega obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

B1 (pre-intermediate – prijelazni stupanj): Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.

B2 (intermediate – samostalni stupanj): Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturiran i detaljan tekst pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

Više pojašnjenja i testovi za provjeru znanja:

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php

Comments are closed.