Tematska rasprava “Ostvarivanje ravnopravnosti spolova – usklađivanje privatnog i poslovnog života” i izložba “Jutros sam stala” 29.04.

Ženska udruga “IZVOR” kao članica Mreže “4. smjena – nevidljivi rad” u petak 29. travnja od 11.00 do 13.00 sati u prostoru Stare Pekare u Osijeku, organizira tematsku javnu raspravu na temu “Ostvarivanje ravnopravnosti spolova – usklađivanje privatnog i poslovnog života” te izložbu pod nazivom “Jutros sam stala”.Tematska rasprava usmjerena je na ostvarivanja dijaloga i oživotvorenje mjera o usklađivanju privatnog i poslovnog života žena i muškaraca, a na istoj će biti predstavljeni i rezultati istraživanja “Kućanski poslovi, briga o djeci i rad u Hrvatskoj”. Sudionici/e će (uz predstavnicu Udruge “IZVOR”) biti predstavnici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada i Županije, predstavnici ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Udruge B.a.b.e, Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru kao i ostalih relevantnih organizacija. Pozivamo i ostale zainteresirane sudionike/ce iz zajednice na uključivanje (molimo najaviti putem e-maila – zenska.udruga.izvor@gmail.com ili na telefon 031 290 433).

Tijekom dana 29.04. u prostoru Stare pekare biti će postavljena i putujuća tematska izložba koju zainteresirani građani/ke mogu doći pogledati. Izložba je nastala iz kampanje #JutrosSamStala, a kojoj je cilj bio osvijestiti javnost o svakodnevnom neplaćenom kućanskom radu koji se smatra „ženskim“ i koji većinom obavljaju žene. Uključuje autentične priče žena iz različitih zajednica u Hrvatskoj.

Navedene aktivnosti provode se u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”, čija je nositeljica udruga B.a.b.e. Budi aktivna. Budi emancipiran, a partneri na projektu i članice Mreže uz Žensku udrugu “IZVOR” su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko-srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju Pariter, Udruga “HERA” Križevci, Centar za građanske inicijative Poreč, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Zakoračimo zajedno u prostore promjene!

Comments are closed.