Planirano je zapošljavanje 9 žena na pružanju usluga pomoći u kući.

Oglas za posao objavljen je na stranicama HZZ 03.09.2019. s rokom prijave 17.09.2019.

Traži se 9 radnica, od toga 8 gerontodomaćica/pružateljica pomoću u kući 1 gerontodomaćica/pružateljica usluga prijevoza.

Vrsta zaposlenja: Rad na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme (8 sati dnevno).

Mjesto rada: Područje grada Osijeka, naselja Tenja, Klisa i Sarvaš

Naknada za prijevoz: U visini II. zone javnog prijevoza Grada Osijeka (300,00 kn/mjesečno)

Za pružanje usluga u zajednici 8 radnica koristiti će bicikl, kupljen sredstvima projekta, kao prijevozno sredstvo, dok će jedna radnica koristiti osobno vozilo u pružanju pomoći, podrške mobilnosti i prijevoza starijim i nemoćnim osobama uz dodatnu nadoknadu troškova prijevoza.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

1. žene,  s naglaskomna starije od 50 godina, u nepovoljnom položaju, nezaposlene, sa smanjenim mogućnostima za uključivanje na tržište rada  zbog nedostatka ili nižih obrazovnih kvalifikacija , dobi , izloženosti nasilju i diskriminaciji, pripadnosti nacionalnim manjinama, Romi i dr.,

2. s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (SSS),

3. koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost: radno i volontersko iskustvo

Posebni uvjeti: zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vozački ispit B-kategorije (za radno mjesto pružanja usluge prijevoza)

Obvezna dokumentacija za prijavu:

1) Životopis s motivacijskim pismom

2) Dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja

3) Dokaz o nezaposlenosti – potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde ne može biti stariji od datuma objave ovog poziva)

4) Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave ovog poziva.

Opis poslova:

U sklopu usluga pomoći u kući za starije i nemoćne osobe obavljaju se sljedeći poslovi:

1. Pomoć u obavljanju kućanskih poslova u domu i na dvoru korisnika/ce: nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje prostora stanovanja, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština, a prema mogućnostima i dogovoru s radnicom pomoć se može odnositi i na poslove u vrtu i pripremi zimice, donošenju ogrijeva  u kuću, čišćenju snijega radi prohodnosti puta i sl.

Obavljanje poslova pomoći u kući i na dvoru provodi radnica u okviru plana provedbe i satnice radnog mjesta pod točkom 1).

2. Obavljanje pomoć u kući te posebnih aktivnosti podrške mobilnosti i prijevoza, pratnje do liječnika, drugih službi i pružatelja usluga radi ostvarivanja određenih prava i zadovoljavanja životnih potreba starijih osoba (frizer, pediker i sl.)

Obavljanje poslova pomoći u kući podrške mobilnosti i prijevoza provodi radnica u okviru plana provedbe i satnice radnog mjesta pod točkom 1.1).

3. Obavljanje aktivnosti podrške i posredovanja u ostvarivanju prava (usmjereno prema pravnom savjetovalištu Udruge), uključivanje i organizacija volontera za potrebe čišćenja snijega, društvenih aktivnosti i sl., provođenje procjene potreba korisnika i učinaka pruženih usluga te druge srodne poslove kojima se poboljšava kvaliteta života, olakšava samostalno stanovanje i produžava ostanak u vlastitom domu korisnika/ce.

U dogovoru s korisnikom/com Udruga kao pružatelj usluga pomoći u kući koristi opremu i pomagala korisnika. Potrošni materijal i sredstva za čišćenje nabavlja se iz sredstava projekta.

Svaka radnica pružat će pomoć i podršku za minimalno 4 krajnja korisnika/ce i imat će mogućnost povećanja svojih znanja i vještina potrebnih na tržištu rada  kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, povjerljivost, razumijevanje i empatija za starije i nemoćne osobe.