Prijavni obrasci su u otvorenom Word formatu. Potrebno ih je preuzeti, ispuniti i poslati ili poštom na adresu V.Mačeka 20, 31207 Tenja ili elektronskom poštom na zenska.udruga.izvor@gmail.com