Dan Mjesnog odbora Tenja – Sajam udruga

izvorlogo

Povodom obilježavanja Dana Mjesnog odbora Tenja tijekom vikenda održano je nekoliko aktivnosti. U subotu, 24. srpanja održan je Sajam udruga na kojemu su lokalne udruge, kulturno-umjetnička društva i OPG-ovi predstavili svoje aktivnosti, usluge i proizvode.

Članice radnog tima i volonteri/ke Ženske udruge „IZVOR“ na svojem štandu predstavile/i su sveukupan rad od osnutka 2001., s naglaskom na aktivnosti koje se trenutno provode u punom opsegu kroz projekte i programe financirane od strane EU / ESF, Vlade RH te uz potporu Grada Osijeka  i Osječko-baranjske županije. Mještani Tenje pozvani su na uključivanje u aktivnosti te su im predstavljene dostupne usluge pravnog i psihosocijalnog savjetovališta, edukativni programi, programi podrške i pomoći za starije osobe a posebno novootvoreni dnevni boravak u zajednici. Sajam su posjetili i lokalni novinari te je široj javnosti prezentiran rad udruge izjavom za Glas Slavonije.

Comments are closed.