INSTITUCIONALNA PODRŠKA ZA STABILIZACIJU I RAZVOJ UDRUGE

Udruga je korisnica institucionalne podrške za stabilizaciju i/ili razvoj udruge 2017.-2019.

Izvještaji o radu i stanju ljudskih prava na poveznici: IZVJEŠTAJI

Udruga je korisnica institucionalne podrške za stabilizaciju i/ili razvoj udruge 2013.-2015.

Comments are closed.