Podrška socijalnoj koheziji

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza III UP.02.1.1.16.0293

Projekt Podrška socijalnoj koheziji provodi se u sklopu Poziva Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza III. Usmjeren je na ublažavanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti najranjivijih skupina stvaranjem poticajnog okruženja za pristup tržištu rada i zapošljavanju žena na pružanju pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama, na području Grada Osijeka, s naglaskom na Tenju, Klisu i Sarvaš.

Ovim projektom deset žena bit će zaposleno u trajanju od 6 mjeseci, u razdoblju od 01.03.  do 31.08. 2023.godine, na pružanju pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama, gdje takve usluge nisu razvijene i nedostaju. Za najmanje 70 starijih i nemoćnih osoba kao korisnika usluga olakšat ćemo samostalno stanovanje u vlastitom domu, odgoditi institucionalizaciju i povećati kvalitetu života.

Nositelj projekta:

  • Ženska udruga "IZVOR" Tenja

Nositelj projekta

Ženska udruga "IZVOR" je organizacija civilnog društva koja djeluje u javnom interesu za opće dobro građana i građanki. Osnovana je 2001. sa svrhom da djeluje na zaštiti, promicanju i unapređenju ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizaciji društva, suzbijanju diskriminacije i razvoju zajednice usmjerene na pozitivne društvene promjene i pružanju jednakih mogućnosti za sve.

Društvenom i gospodarskom razvoju doprinosi i aktivnom ulogom na području zastupanja i primjene održivih socijalnih politika u lokalnoj zajednici, prioritetno usmjereni na pružanje socijalnih usluga i provođenje programa obrazovanja, osposobljavanja, podrške pri zapošljavanju i približavanju tržištu rada.

Zapošljavanje

Kroz projekt bit će zaposleno deset žena na pružanju pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama u trajanju od šest mjeseci, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, u nepovoljnom položaju, sa smanjenim mogućnostima za uključivanje na tržište rada  zbog nedostatka ili nižih obrazovnih kvalifikacija, dobi, izloženosti nasilju i diskriminaciji, pripadnosti nacionalnim manjinama, posebno Romskoj i dr.

Pomoć i podrška starijim i nemoćnim osobama

Program pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama predstavlja pružanje usluga pomoći u kući (obavljanje kućanskih poslova u domu i na dvoru, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština, a može se odnositi i na poslove u vrtu i pripremi zimice, donošenju ogrijeva  u kuću, čišćenju snijega radi prohodnosti puta i sl.).

Također, uključuje i posebne aktivnosti podrške u mobilnosti i prijevozu (pratnja do liječnika, drugih službi i pružatelja usluga radi ostvarivanja određenih prava i rješavanja drugih životnih pitanja) te posredovanja u dostupnosti besplatne pravne pomoći i uključivanja.

Pravno savjetovalište dostupno je korisnicima/cama radi jačanja pravne sigurnosti, informiranja i podrške u ostvarivanju prava.

Program pomoći i podrške namijenjen je primarno osobama starije životne dobi (iznad 65 godina), posebno onima koji žive u jednočlanom i dvočlanom kućanstvu bez i/ili s nedovoljno vlastitih prihoda za život i potrebna im je pomoć u realizaciji osnovnih životnih potreba kao što su osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, teže pokretne, kronični bolesnici i sl., neovisno o životnoj dobi.

Usluge će biti dostupne za korisnike/ce u četiri zajednice: Grad Osijek, Tenja, Klisa i Sarvaš u trajanju od 6 mjeseci, u razdoblju od 01.03.  do 31.08. 2023.godine.

U dogovoru s korisnikom/com Udruga kao pružatelj usluga pomoći u kući koristi opremu i pomagala korisnika. Potrošni materijal i sredstva za čišćenje osigurana su iz sredstava projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda