Obavijest: Tečaj engleskog jezika

Udruga je zaprimila iznimno veliki broj prijava na otvoreni natječaj za besplatni tečaj engleskog jezika. U ovome terminu, u mogućnosti smo oformiti četiri grupe tj. primiti 72 polaznika. Grupe su oformljene za stupnjeve prema interesu prijavljenih, a to su bile većinom početni stupnjevi. Polaznici/ce birani su prema redoslijedu prijave i prema pripadnosti jednoj od marginaliziranih skupina navedenih na prijavnici. Svi polaznici/ce koji su primljeni u ovome su o terminu pohađanja nastave obaviješteni 03. i 04. veljače.

Oni koji nisu sada primljeni neće biti posebno o tome osobno izvještavani budući se radi o velikom broju prijava. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Svi koji nisu pozvani da se uključe u sada oformljene grupe nalaze se na rezervnoj listi. S rezervne liste pozivaju se polaznici ako dođe do odustajanja polaznika/ca u prvih par tjedana, dok je još moguće uključiti se. Prijave s rezervne liste kao i prijave za stupnjeve za koje nisu niti organizirane grupe, ostaju na čekanju do idućeg termina održavanja tečaja, a koji će biti u rujnu. Svojom prijavom dali ste Udruzi privolu da sačuvamo Vaše kontakt podatke u svrhu prijave, no ako u bilo kojem trenutku želite povući prijavu i/ili zatražiti da Vaše podatke izbrišemo, molimo da to učinite pismenim putem na email adresu: zenska.udruga.izvor@gmail.com ili adresu udruge: V.Mačeka 20, 31207 Tenja.

Comments are closed.