Održana tematska javna rasprava “Ostvarivanje ravnopravnosti spolova – usklađivanje privatnog i poslovnog života” i izložba “Jutros sam stala”

29. travnja u prostoru Stare Pekare u Osijeku, održana je tematska javna rasprava na temu “Ostvarivanje ravnopravnosti spolova – usklađivanje privatnog i poslovnog života”, usmjerena na ostvarivanja dijaloga o usklađivanju privatnog i poslovnog života žena i muškaraca, na kojoj su ujedno predstavljeni prvi rezultati istraživanja “Kućanski poslovi, briga o djeci i rad u Hrvatskoj”. Zahvaljujemo svim sudionicima/ama koji su nam se pridružili, posebno predstavnicima iz ureda Pravobraniteljstava, kao i Povjerenstava za ravnopravnost polova Grada i Županije.

Također, tijekom dana 29.04., u prostoru Stare pekare bila je postavljena i putujuća tematska izložba, nastala iz kampanje #JutrosSamStala, a kojoj je cilj bio osvijestiti javnost o svakodnevnom neplaćenom kućanskom radu koji se smatra „ženskim“ i koji većinom obavljaju žene.

Navedene aktivnosti provode se u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”, čija je nositeljica udruga B.a.b.e. Budi aktivna. Budi emancipiran, a partneri na projektu i članice Mreže uz Žensku udrugu “IZVOR” su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko-srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju Pariter, Udruga “HERA” Križevci, Centar za građanske inicijative Poreč, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Comments are closed.