Oglas za posao

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OKVIRU PROJEKTA “PODRŠKA SOCIJALNOJ KOHEZIJI” financiran putem  ESF OP ULJP2014.-2020. Poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Broj traženih radnica: 9 (8 + 1)

Naziv radnog mjesta:

1) Gerontodomaćica – pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama u domu i na dvoru korisnika/ce (osam radnih mjesta) i 

1.1) Gerontodomaćica – pružanje pomoći, podrške mobilnosti i prijevoza starijim i nemoćnim osobama (jedno radno mjesto)

Razdoblje trajanja poziva: 03. – 17. 09. 2019.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

1. žene,  s naglaskom na starije od 50 godina, u nepovoljnom položaju, nezaposlene, sa smanjenim mogućnostima za uključivanje na tržište rada  zbog nedostatka ili nižih obrazovnih kvalifikacija , dobi , izloženosti nasilju i diskriminaciji, pripadnosti nacionalnim manjinama, Romi i dr.,

2. s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem(SSS),

3. koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obvezna dokumentacija za prijavu:

1) Životopis s motivacijskim pismom

2) Dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja

3) Dokaz o nezaposlenosti – potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde ne može biti stariji od datuma objave ovog poziva)

4) Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave ovog poziva.

Više o opisu radnog mjesta na poveznici: Zapošljavanje – pružanje pomoći u kući

Više o projektu: Zaželi-Program zapošljavanja žena

Comments are closed.