Osnove rada na računalu

Tijekom travnja i svibnja 2021. provodit će se edukacija OSNOVE RADA NA RAČUNALU u prostorijama Ženske udruge „IZVOR“ u Tenji u trajanju od 6 tjedana.

Cilj edukacije je osposobiti polaznike/ce za siguran rad na računalu u Windows okruženju, a posebno za korištenje društvenih medija i aplikacija za komunikaciju na daljinu kao što su Skype, Zoom i sl.

Poznavanje rada na računalu jedna je od vještina potrebnih kako bi se živjelo u korak s vremenom, a trenutna pandemija samo je jedna u nizu od brojnih primjera gdje računalne vještine mogu biti ne samo korisne već i nužne u svakodnevnom životu.

Osnove ovih vještina polaznici/ce će savladati radom u malim grupama, s naglašenim individualnim pristupom i poštujući sve epidemiološke mjere zaštite.

Edukacije je za sve polaznike/ce u potpunosti besplatna budući se financira putem projekta Mreža usluga za život u zajednici. Više o projektu i drugim aktivnostima možete pronaći na poveznici ovdje.

Budući je broj polaznika/ca ograničen, molimo da se zainteresirani prijave najkasnije do 31. ožujka na 031 290 433 ili zenska.udruga.izvor@gmail.com.

Comments are closed.