Prepreke ostvarivanju prava na rad

Ženska udruga „IZVOR“ u partnerstvu sa Udrugomgluhoslijepihosoba gradaOsijeka i Osječko-baranjske županije i Gradom Osijekom održala je panel raspravu na temu Prepreke ostvarivanju prava na rad . Panel rasprava se održava na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. prosinca 2019., i posljednji dan Svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U sklopu projekta POKRENI provedena je fokus grupa na temu poteškoća pri zapošljavanju pripadnika/ca marginaliziranih skupina i stručnjaka koji rade s njima. Analizu fokus grupe predstavile su dr.sc. Silvija Ručević i magistra socijalnog rada Mirta Ringsmuth.

Na raspravi su sudjelovali predstavnici gradske vlasti, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, predstavnice/i organizacija civilnoga društva, institucija koje djeluju na području rada i zapošljavanja, unutra kojeg sagledavamo mogućnosti provođenja mjera i različitih oblika podrške usmjerenih skupinama u riziku od siromaštva i socijalne izolacije gdje su najzastupljenije i najranjivije nezaposlene žene, žrtve nasilja i diskriminacije.

Živimo u vremenu gubitka egzistencijalne stabilnosti, obespravljenosti i prekarnosti. Ne smijemo zaboraviti da iako neimaština, socijalna i svaka druga egzistencijalna nesigurnost i isključenost nije uzrok nasilja nad ženama i djevojčicama, svakako jest generator i platforma njezinog vidnog povećanja na koje kao društvo trebamo imati učinkovite odgovore.

Comments are closed.