Pričajmo jezikom ravnopravnosti

Kampanja „Pričajmo jezikom ravnopravnosti“ se provodi u okviru projekta Novom snagom protiv nasilja nad ženama. 

Cilj kampanje je osvijestiti javnost o neravnopravnosti žena i muškaraca koristeći vidljivost neravnopravnosti u jeziku. Žene su u odnosu na muškarce neravnopravne u svim područjima javnog i privatnog života, a nedostatak ženskih imenica u jeziku odražava tu neravnopravnost pri čemu svakodnevnom upotrebom jezika ponovno proizvodimo tu neravnopravnost, recimo kada govorimo o sebi koristeći riječi u muškom rodu.

Svrha kampanje je kroz razgovor o rodnoj neravnopravnosti u jeziku upozoriti na različita područja borbe za prava žena i predstaviti organizacije civilnog društva koje se aktivno zalažu za prava žena i djevojčica već više od 20 godina. Upravo se kroz razgovor o njihovom radu teži osvijestiti na koje sve načine možemo djelovati u borbi za ravnopravnost i prava žena.

Pozivamo sve građanke i građane da se uključe u kampanju kroz predlaganje imenica ženskog roda muškim inačicama riječi koje nedostaju u jeziku, a koje ćemo objediniti u „Rječnik ravnopravnosti“.

Žensku inačicu riječi možete predložiti na: www.zenskasoba.hr/jezik-ravnopravnosti

Novom snagom - logići

Comments are closed.