I. PROMOCIJA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Cilj programa: unaprijediti stanje ravnopravnosti žena i muškaraca i ženskih ljudskih prava

– besplatna pravna pomoć i savjetovanje
– besplatni SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja, diskriminacije i mobbinga: 0800-200-151- besplatno zastupanje pred sudovima i upravnim tijelima
– Grupu za podršku i individualnu psihosocijalnu pomoć:
– ženama žrtvama partnerskog / nasilja u obitelji
– žrtvama mobbinga (zlostavljanja na radnom mjestu)
– zaštita prava na jednako postupanje žrtava diskriminacije
– monitoring pozitivnopravnih propisa
– obrazovanje za rodnu jednakost
– modularni programi za škole
– edukativne radionice za djecu i mlade
– organiziranje kampanja, obilježavanje važnih datuma, priprema i distribucija informativno edukativnog materijala, publikacija.

 

II. PODRŠKA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA I ZAJEDNICE
Cilj programa: doprinos razvoju civilnog društva i zajednice usmjereni na vrijednosti razvoja

1. Razvoj civilnog društva
Cilj: Umrežavanje i utjecaj na pozitivne društvene promjene u zajednici i društvu uopće
– poticaj aktivizma među građanima/kama na jačanju demokracije i civilnog društva s područja djelovanja udruge
– promocija i zalaganje za općeprihvaćene vrijednosti našeg društva
– iniciranje i prihvaćanje partnerstva i suradnje među subjektima s područja djelovanja udruge
– istraživanje i analize posebnih pojavnosti u društvu s područja djelovanja Udruge
– odgovor civilnog društva na negativne društvene pojavnosti

2. Kohenzija u zajednici
Cilj: poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba i povezivanje ljudi u zajednici vrednovanjem volonterskog doprinosa
– briga za starije i nemoćne osobe u zajednici i zalaganje za nove politike socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe
– pružanje besplatne pravne zaštite starijim i nemoćnim osobama
– informiranje i edukacija starijih osoba o pitanjima od njihovog interesa
– jačanje mreže organizacija u regiji koje se bave brigom za starije i nemoćne osobe
– poticanje suradnje i zajedništva među ljudima u zajednici
– promicanje vrijednosti volonterstva u zajednici i zalaganje za društveno vrednovanje volonterskog rada kroz OCD

3. Socijalna ekonomija
Cilj: ekonomsko osnaživanje žena i drugih marginaliziranih grupa u zajednici
– ekonomsko osnaživanje žena i drugih marginaliziranih grupa u zajednici kroz jačanje kreativnih, i obrazovnih kapaciteta i drugih resursa
– zalaganje za suradnju s gospodarskim i drugim subjektima radi jačanja resursa i inicijativa
– podrška u razradi poslovnih ideja i planova
– istraživanje tržišta, trendova, EU fondova
– poticanje na korištenje obnovljivih resursa

 

III. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
Cilj programa: unapređenje razvoja i održivosti udruge

– zalaganje za sveobuhvatan društveni status organizacija civilnog društva (OCD) koje djeluju za opće dobro
– osiguranje učinkovitog djelovanja udruge
– poticaj aktivizma u zajednici i društveno vrednovanje volonterskog rada
– doprinos (među)sektorskoj suradnji, partnerstvu i umrežavanju u zalaganju za opće dobro.

IZVJEŠTAJI O RADU

Godišnji izvještaj o radu 2004                                              Izvještaj o stanju ljudskih prava 2005

Godišnji izvještaj o radu 2005                                               Izvještaj o stanju ljudskih prava 2008

Godišnji izvještaj o radu 2006                                               Izvještaj o stanju ljudskih prava 2012

Godišnji izvještaj o radu 2008

Godišnji izvještaj o radu 2011

Godišnji izvještaj o radu 2013

Godišnji izvještaj o radu 2014