USLUGEKATEGORIJE

Skrb i usluge za:


ŽUPANIJE

Osječko-baranjska
Vukovarsko-srijemska

USLUGE

Prva socijalna usluga
Savjetovanje i pomaganje
Pomoć u kući
Boravak
Smještaj
Organizirano stanovanje
Psihosocijalna podrška
Privremeni smještaj
Dugotrajni smještaj
Povremeni smještaj

KATEGORIJE

Skrb i usluge za:

Pokretne starije osobe
Polupokretne starije osobe
Nepokretne starije osobe
Starije osobe s neurološkim bolestima
Starije osobe koje boluju od psihičkih bolesti
Palijativna skrb
Informiranje i pomoć pri utvrđivanju potreba
Savjetovanje i pomaganje
Psihosocijalna podrška
Pomoć u kući
Boravak
Smještaj za pokretne korisnike/ce oboljele od demencije
Smještaj za nepokretne korisnike/ce oboljele od demencije
Pružatelji

Service providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providerService providersp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp