Studijsko putovanje u Istru

Od 29. lipnja do 01. srpnja 2021. stručnjaci koji rade sa starijim osobama z različitih domena institucionalne i izvaninstitucionalne socijalne skrbi za starije iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije sudjelovali su na studijskom putovanju u Istru. Svrha putovanja bila je razmjena iskustva s pružateljima socijalnih usluga za starije i osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija na području Istre, istraživanje primjera dobre prakse te stjecanje novih iskustava i jačanje kapaciteta sudonika/ca i.

Studijsko putovanje organizirano je kao aktivnost projekta Razvoj mreže usluga za život u zajednici, E3 – Jačanje kapaciteta stručnjaka u području socijalnih usluga. Projekt je financiran iz sredstava EU – Europskog socijalnog fonda. Više o drugim aktivnostima projekta ovdje.

Tijekom studijskog putovanja posjećeni su: Dom za starije osobe u Buzetu, Dom za starije i nemoćne osobe u Poreču, Dom za starije osobe Domenico Pergolis u Rovinju i Dom za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli. Primarni ciljevi bili su ispitati učinkovitost modela i sustava zaštite za starije, istražiti razvijenost proaktivnog pristupa i usklađenost zdravstvene i socijalne zaštite te istražiti dostupnost usluga za starije te potrebne uvjete za korisnike/ce.

Na temelju prikupljenih informacija u okviru studijskog putovanja, kao i predviđenih fokusnih grupa, izraditi će se analiza kapaciteta i dostupnost mreže socijalnih usluga, dati preporuke (regionalne/lokalne) za pružatelje socijalnih usluga i donositelje politika u području socijalne skrbi za starije osobe te izraditi brošura koja će biti prezentirana na završnoj konferenciji

Comments are closed.