Svjetski dan zdravlja

Grad Osijek u sklopu projekta Osijek – zdrav grad, svake godine obilježava Svjetski dan zdravlja s ciljem upoznavanja javnosti sa zdravstvenim problemima koji se tiču šire populacije, ali i s važnosti prevencije i ulaganja u svoje zdravlje.

Glavni dio programa obilježavanja održao se u Jagerovoj i Školskoj ulici u Osijeku u trajanju od 10 do 13 sata, kada su na pozornici i na štandovima brojne udruge predstavile svoj rad iz zdravstvene i humanitarne zaštite te promovirale zdrav način života.

Ženska udruga “IZVOR” svake godine sudjeluje na obilježavanju promocijom informativno-edukativnih letaka i publikacija iz domene seksualnih i reproduktivnih prava žena te predstavljajući rad udruge u promicanju i unapređenju ljudskih prava i sloboda te oživotvorenju načela ravnopravnosti spolova. Ako zdravlje definiramo kao stanje kompletne fizičke, mentalne, psihičke i društvene dobrobiti, a ne samo odsustvo bolesti i nemoći, onda je naš cilj “jačati” zdravlje kroz stvaranje okruženja koje vodi zdravlju, kroz širenje programa socijalne podrške i jačanja kapaciteta ranjivih grupa.

 

Comments are closed.