Ulična akcija “Pet do dvanaest za žene”

25.11.2016. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u 11,55 sati na trgu Slobode u Osijeku organiziramo uličnu akciju „Pet do dvanaest za žene“.

Ulična akcija za cilj ima upoznati širu javnost o neravnopravnom položaju žena i djevojčica, upozoriti na različita područja borbe za prava žena te predstaviti organizacije civilnog društva koje se aktivno bore za prava žena iz cijele Hrvatske. Također, cilj akcije je da u neposrednom kontaktu sa građankama i građanima informiramo o važnosti zahtjeva za ratifikacijom Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te o važnosti provedbi načela ravnopravnosti, suzbijanja diskriminacije i zaštite žena i djevojčica od svih oblika nasilja. Na štandovima će se moći potpisati on-line peticija za ratifikaciju Konvencije. Petciju možete potpisati ovdje.

Ulična akcija je ujedno prva aktivnost programa kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Više o kampanji na http://www.zenska-udruga-izvor.hr/16-dana-aktivizma-protiv-nasilja-nad-zenama-2/

Tijekom akcije na štandovima će biti dostupni informativno edukativni  materijali, a biti će i izložene slike koje su za kampanju izradile(i)  učenice(i) četvrtih razreda Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn iz Osijeka. Rad učenice Anite Mačinković izabran je kao plakat kojime se predstavlja program ovogodišnje kampanje.

Akcija se provodi putem projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“

Novom snagom - logići

Comments are closed.