Završen trogodišnji program Podržimo socijalno uključivanje osoba izloženih obiteljskom nasilju

Program Podržimo socijalno uključivanje osoba izloženih obiteljskom nasilju bio je usmjeren na pružanje sveobuhvatne podrške socijalnom uključivanju osoba izloženih obiteljskom nasilju i prevenciji institucionalizacije, prioritetno na području Osječko-baranjske županije, ali i šire, provodeći aktivnosti: pravne i psihosocijalne pomoći i podrške, kao učinkovite i nužne uslugu osnaživanja i zastupanja na individualnoj razini; osposobljavanja za tražena zanimanja i stjecanja dodatnih znanja i vještina koja će pridonijeti približavanju tržištu rada i ekonomskoj samostalnosti kao važnom preduvjetu za izlazak iz nasilnog okruženja; organizacije javnih kampanja osvještavanja šire javnosti o neprihvatljivosti nasilja kao rješavanja bilo kojeg problema u obitelji; istraživanja i zagovaranja učinkovitijih zakonodavnih rješenja i primjene propisa te povezivanja mreža pružatelja usluga na nacionalnoj i europskoj razini.

Provodio se u trajanju od 01.06.2014. do 31.05.2017. u partnerstvu s Gradom Osijekom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, PS Osijek.

Program je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Više o učincima programa u letku: Program 3 god

Comments are closed.