Projekt “Razvoj socijalne kohezije” financiran je iz Europskog socijalnog fonda, ESF OP ULJP2014.-2020. Poziva Zaželi – Program zapošljavanja žena.

Trajanje projekta: 18.06.2019.-18.12.2021.

Projekt je usmjeren na ublažavanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti najranjivijih skupina stvaranjem poticajnog okruženja za pristup tržištu rada i zapošljavanju žena na pružanju pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama, s naglaskom na Tenju, Klisu i Sarvaš kao ruralna područja Grada Osijeka.

O projektu

Zapošljavanje

Pomoć u kući

Prijavni obrasci