Znatiželjno dijete uči i podučava

Dana 23. svibnja, s početkom u 12 sati, u predvorju OŠ Tenja okupljenima će biti predstavljen projekt, a najbolji radovi će biti prigodno nagrađeni. Učenici/ce uključeni u projektne aktivnosti okupljenima će prenijeti znanje stečeno na radionicama.

Projekt Znatiželjno dijete uči i podučava proizašao je iz potrebe i obveze da se djeca i odrasli upoznaju s načelima i odredbama Konvencije o pravima djeteta.

Projekt se provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Tenja, a financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj ovog projekta je pridonijeti unapređenju i zaštiti prava djece upoznavanjem djece sa sadržajem Konvencije o pravima djeteta te institucijama koja štite prava djece. Stjecanjem spoznaje o osobnim pravima i načinima kojima se štite djeca izgrađuju stav o osobnoj odgovornosti prema poštivanju i zaštiti prava drugoga. To znači i razvoj sposobnosti kritičkog promišljanja kod djece i potrebu da aktivno sudjeluju u rješavanju pitanja koja utječu na njihov život. Više o projektu ovdje.

Radovi učenika/ca na temu “Kršenje dječjih prava” nastali su na jednoj od radionica tijekom provedbe projekta te su bili izloženi u predvorju škole. Učenici i učenice ostalih razreda mogli su se tijekom izložbe upoznati sa sadržajem projekta i glasati za njima najbolji rad prema demokratskim načelima.

Znatiželjno dijete uči i podučava-katalog

 

Comments are closed.